Netwerven.nl

Netwerven is een online recruitmentbureau dat bedrijven adviseert en ondersteunt bij de inzet van online recruitment kanalen. WordPress speelt daarin een steeds belangrijkere rol. De basis van de online recuitmentactiviteiten, de recruitment- of “werken bij” sites van corporates zoals bol.com, PostNL, ING en Delta Lloyd realiseren wij met WordPress als CMS.

Wanneer het aan ons ligt wordt WordPress het CMS dat de werving van personeel door bedrijven faciliteert. Met de toenemende populariteit van onze WordPress oplossingen voor recruitment lijkt het die kant op te gaan.

Interessant en meer weten? Bekijk vooral het immer groeiende portfolio van WordPress recruitmentsites op onze website.